SKOK Wesoła (przejęty przez PKO Bank Polski)

SKOK Wesoła jest niebankową instytucją działającą na krajowym rynku usług finansowych. Nasza działalność koncentruje się w grupie podstawowych produktów finansowych, takich jak pożyczki i kredyty, lokaty terminowe, prowadzenie rachunków bieżących, przelewy i pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Skutecznie wypełniamy lukę w podaży na różnego rodzaju krótkoterminowe produkty finansowe i stanowimy alternatywę wobec banków komercyjnych.

Działamy od 1993 r. i stale rozwijamy liczącą już 70 oddziałów sieć w 12 województwach. SKOK Wesoła jest wspólnotą samopomocową wzajemnie wspierających się członków, opartą wyłącznie na polskim kapitale. Bezpieczeństwo zapewnia Komisja Nadzoru Finansowego. Istotnym elementem strategii jest realizowana przez SKOK Wesoła rola społeczna polegająca na równym dostępie do oferowanych usług i przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu.

SKOK Wesoła wspiera finansowo wiele lokalnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych oraz angażuje się w służące dobru wspólnemu akcje społeczne.

Informacja pochodzi z: www.skokwesola.pl

Adres

SKOK Wesoła

Centrala
ul. Pocztowa 14
41-408 Mysłowice
tel.: (32) 225 37 38

Zobacz bankomaty SKOK Wesoła (przejęty przez PKO Bank Polski)

Zobacz oddziały SKOK Wesoła (przejęty przez PKO Bank Polski)

WYSZUKAJ BANKOMAT

WYSZUKAJ PLACÓWKI / ODDZIAŁY

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail