SKOK Skarbiec w upadłości od 13.10.2016

        Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Skarbiec" powstała w Piekarach Śląskich przy Kopalni Węgla Kamiennego "Andaluzja" w 1994 roku. Obecnie zrzeszamy ponad 26 tysięcy członków i dysponujemy siecią 26 placówek na terenach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jesteśmy firmą dynamicznie się rozwijającą i w najbliższym czasie planujemy otwierać kolejne oddziały, aby być jeszcze bliżej naszych klientów.

Przedmiotem naszej działalność jest:

  • gromadzenie środków pieniężnych członków SKOK-u
  • udzielanie im pożyczek i kredytów
  • przeprowadzanie na zlecenie członków Kasy rozliczeń finansowych
  • pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia
  • prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych
  • prowadzenie działalności społecznej i kulturalno - oświatowej na rzecz członków Kasy i ich środowiska, oraz współdziałanie w tym celu z organizacjami społecznymi i związkami zawodowymi

        Celem statutowym naszej Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnienie swoim członkom źródła pożyczek o umiarkowanym oprocentowaniu.

Informacja pochodzi ze strony www.skokskarbiec.pl

Adres

SKOK Skarbiec

Centrala
ul. M. Skłodowskiej-Curie 53
41-949 Piekary Śląskie
tel. (32) 756-80-50, (32) 767-50-48

Zobacz bankomaty SKOK Skarbiec w upadłości od 13.10.2016

Zobacz oddziały SKOK Skarbiec w upadłości od 13.10.2016

WYSZUKAJ BANKOMAT

WYSZUKAJ PLACÓWKI / ODDZIAŁY

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail