Skok im. M Kopernika (przejęty przez PeKaO S.A.)

Uprzejmie informujemy, że z dniem 22 grudnia 2014 r. nastąpiło przejęcie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. M. Kopernika w Ornontowicach przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

        Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. M.Kopernika (SKOK im. Mikołaja Kopernika) to instytucja świadcząca usługi finansowe wyłącznie na rzecz swoich Członków – Klientów, zorganizowana w formie spółdzielni. Członkowie Kasy są jednocześnie jej współwłaścicielami i wspólnie decydują o kierunkach jej rozwoju. To grupa ludzi, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze.
        SKOK im. M.Kopernika zajmuje się upowszechnianiem idei samopomocy finansowej, propagowaniem pojęcia oszczędności i gospodarności oraz kształtowaniem umiejętności efektywnego zarządzania finansami.

Przedmiotem działalności Kasy jest:

  • gromadzenie środków finansowych swoich Członków i realizacja programu systematycznego oszczędzania
  • udzielanie pożyczek i kredytów swoim Członkom
  • przeprowadzenie na ich zlecenie rozliczeń finansowych
  • umożliwianie Członkom korzystania z usług ubezpieczeniowych

Celem Kasy jest również prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej oraz współdziałanie w tym celu ze stowarzyszeniami i innymi organizacyjnymi społecznymi.

Informacja pochodzi ze strony www.skok-kopernik.pl

Adres

Skok im. M. Kopernika
Centrala
ul. Zamkowa 10
43-178 Ornontowice
infolinia: 801 400 700

Zobacz bankomaty Skok im. M Kopernika (przejęty przez PeKaO S.A.)

Zobacz oddziały Skok im. M Kopernika (przejęty przez PeKaO S.A.)

WYSZUKAJ BANKOMAT

WYSZUKAJ PLACÓWKI / ODDZIAŁY

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail