SKOK Beskidy

         Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Beskidy" zwana dalej "Kasą", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 05 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy z dnia 16 września 1982r. - prawo spółdzielcze oraz Statutu SKOK "Beskidy".
         Celem Kasy jest propagowanie oszczędności i gospodarności, upowszechnianie idei finansowej samopomocy, kształtowanie umiejętności zarządzania finansami w sposób efektywny i demokratyczny, jak również zapewnianie członkom Kasy źródła kredytów o umiarkowanym oprocentowaniu.

Informacja pochodzi ze strony www.skokbeskidy.pl

Adres

SKOK Beskidy
centrala
ul. Cyniarska 11
43-300 Bielsko-Biała
Kontakt: 33 816 59 89

Zobacz bankomaty SKOK Beskidy

Zobacz oddziały SKOK Beskidy

WYSZUKAJ BANKOMAT

WYSZUKAJ PLACÓWKI / ODDZIAŁY

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail