Kasa Wybrzeże - upadłość od 23.11.2017

        SKOK Wybrzeże powstała na terenie Stoczni Gdańskiej S.A. w wyniku przekształcenia Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 4 lutego 1992 roku. Wpisanie SKOK Stoczni Gdańskiej S.A. do rejestru sądowego nastąpiło w dniu 28 grudnia 1992 roku. W 1993 roku rozpoczęła swoją działalność, posiadając zaledwie jeden oddział i kilku pracowników.
        W dniu 29 kwietnia 1997 roku w związku z rozszerzeniem obszaru działania poza środowisko stoczniowców zmieniono nazwę na Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo - Kredytową "Wybrzeże" w Gdańsku.
        Kontynuując działania mające na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku usług finansowych, SKOK Wybrzeże podjęła rozmowy z innymi Kasami, których celem było stworzenie wspólnej struktury, i tak:

  • 4 października 2000 roku nastąpiło połączenie z SKOK EC
  • 12 listopada 2003 roku przyłączono SKOK Eurokredyt
  • 29 kwietnia 2004 roku wcieliła w szeregi członków SKOK Skarbowiec przy Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku
  • 11 czerwca 2008 roku nastąpiła konsolidacja ze SKOK NASZA KASA (dawniej SKOK Służb Mundurowych)
  • 20 października 2010 roku na Nadzwyczajnym Zebraniu Przedstawicieli, podjęto Uchwałę o połączeniu ze SKOKiem w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie

Powyższe działania miały na celu zapewnienie członkom połączonych Kas usług wysokiej jakości po przystępnej cenie.

Informacja pochodzi ze strony www.kasawybrzeze.pl

Adres

SKOK Wybrzeże
Centrala
ul. Na Zboczu 75
80-110 Gdańsk
Infolinia: 801 600 100

Zobacz bankomaty Kasa Wybrzeże - upadłość od 23.11.2017

Zobacz oddziały Kasa Wybrzeże - upadłość od 23.11.2017

WYSZUKAJ BANKOMAT

WYSZUKAJ PLACÓWKI / ODDZIAŁY

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail