Czynny żal, czyli "koło ratunkowe" dla zapominalskich podatników.

Nie złożyłeś zeznania rocznego PIT w ustawowym terminie? Zapominalscy podatnicy nie powinni czekać na pisemne wezwanie od naczelnika urzędu skarbowego, tylko bezzwłocznie przekazać fiskusowi deklarację. W takich okolicznościach mogą uniknąć konsekwencji finansowych – muszą jednak zgłosić tzw. czynny żal.

Z godnie z Kodeksem karno skarbowym działania na niekorzyść fiskusa są obarczone konsekwencjami finansowymi. Mowa o czynach zabronionych, do których należy zaliczyć m.in.: złożenie zeznania rocznego PIT po ustawowym terminie. Podatnicy, którzy sami zawiadomią fiskusa o wykroczeniu, czyli zgłoszą czynny żal, mogą uniknąć kary pieniężnej.

Mechanizm czynnego żalu opiera się na art. 16 §1. Kodeksu karno skarbowego: "nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu".

Przykład:

Podatnik nie przekazał do urzędu skarbowego zeznania rocznego PIT-37 w ustawowym terminie do 2 maja 2017 roku. Składając deklarację podatkową po terminie, powinien załączyć do niej pismo – zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal).

Treść pisma:

Na podstawie art. 16 kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam naczelnika urzędu skarbowego w ............. o niezłożeniu przeze mnie do 2 maja 2017 roku zeznania PIT-37 za 2016 rok. Obowiązek ten dopełniam wraz ze złożeniem niniejszego zawiadomienia.

Czynny żal nie ma uzasadnienia, jeśli do dnia jego zgłoszenia nie zostały uregulowane daniny względem fiskusa albo urząd dowiedział się o popełnionych wykroczeniu lub przestępstwie, jako pierwszy.

Czynnego żalu nie składa się również w przypadku korygowania zeznania podatkowego, na postawie którego podatnik musi zapłacić wyższą daninę niż w pierwotnym rozliczeniu. Co więcej, wykazanie skruchy i przyznanie się do popełniania tzw. czynu zabronionego nie zwalnia podatnika z naliczenia odsetek ustawowych.

Informacja pochodzi z: www.biznes.onet.pl
Zdjęcie: istock

ARCHIWUM

2018

2017

2016

2015

2014

POLECANE

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail