Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

18 czerwca 1950 roku odbyło się Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza w Grodkowie. W Zgromadzeniu brało udział 34 uczestników, którzy w czasie zarządzonej przerwy podpisali deklarację przystąpienia do spółdzielni oraz przyjęli statut spółdzielni.

Bank Spółdzielczy w Łosiowie powstał w 1950 roku. Zebranie założycielskie odbyło się dnia 2 lipca 1950 i wzięło w nim udział 28 osób. Pierwotna nazwa brzmiała Gminna Kasa Spółdzielcza w Łosiowie zwana GKS. Terenem działania GKS były wsie położone w gminach Lewin Brzeski, Olszanka i Łosiów.
01.01.2005 nastąpiła fuzja z Bankiem Spółdzielczym w Grodkowie. Pan Franciszek Smoliński był Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów do czerwca 2009.Obecnie Prezesem jest Pan Zdzisław Wojdak.

Połączenie naszych banków okazało się dobrą odpowiedzią na wymogi postępującej globalizacji gospodarki. Bank nasz po połączeniu, obszarem działania obejmuje województwo opolskie oraz powiaty przyległe województwa dolnośląskiego. Zakupiliśmy nowoczesny system informatyczny pozwalający zaoferować klientom nowoczesne kanały łączności z bankiem. Oferujemy pełny zakres typowych usług bankowych zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym działającym na terenie działania. Bank znajduje się w dobrej kondycji finansowej.

Adres

Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

centrala
ul. Kasztanowa 18
49-200 Grodków
tel.: 77 543 50 00

Zobacz bankomaty Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

Zobacz oddziały Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów

Dodatkowe informacje

SWIFT POLUPLPR

WYSZUKAJ BANKOMAT

WYSZUKAJ PLACÓWKI / ODDZIAŁY

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail