Bank Spółdzielczy Duszniki

Korzenie dzisiejszego Banku Spółdzielczego Duszniki, sięgają II połowy XIX wieku. To 150 lat temu w Szamotułach, w roku 1866 r. powstał - najstarszy w połączonej strukturze - Bank Spółdzielczy w Szamotułach.

Zebranie założycielskie dzisiejszego Banku Spółdzielczego Duszniki odbyło się 28 grudnia 1960 roku. Powołano wówczas do życia Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową Bank Spółdzielczy w Dusznikach.

Bank najpierw mieścił się w jednym pokoju dawnego punktu kasowego. W maju 1961 roku Zarząd Banku podpisał umowę najmu budynku przy ulicy Świerczewskiego 38 (obecnie Jana Pawła II). Niewystarczające warunki lokalowe spowodowały podjęcie decyzji o budowie własnego budynku przy ulicy Kolejowej 7. Otwarcie obiektu nastąpiło 1 marca 1978 roku.

Rok 1990 przyniósł bankom spółdzielczym w Polsce zmiany organizacyjne i ekonomiczne. Banki Spółdzielcze wchodziły w okres gospodarki rynkowej z obawami, ale jednocześnie z nadzieją.

Zmiany w Prawie spółdzielczym, dały bankom spółdzielczym możliwość uniezależnienia się i pozwoliły odzyskać autonomię. Od 29 czerwca 1995 r. Bank Spółdzielczy Duszniki zrzeszony jest z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu i należy do Spółdzielczej Grupy Bankowej. Funkcjonuje w wielooddziałowej strukturze, która jest wynikiem m.in. dokonanych łączeń z innymi bankami spółdzielczymi.

Bank w swej działalności realizuje idee, które przez lata przyświecały bankowości spółdzielczej na ziemiach polskich.

Bank stanowi wsparcie finansowe dla rolników, rzemieślników, przedstawicieli innych zawodów oraz małych i średnich firm.

Informacja pochodzi z: www.bs.duszniki.sgb.pl

Adres

Bank Spółdzielczy Duszniki

centrala
ul. Rynek 7
64-500 Szamotuły
tel.: 61 666 28 29

Zobacz bankomaty Bank Spółdzielczy Duszniki

Zobacz oddziały Bank Spółdzielczy Duszniki

Dodatkowe informacje

SWIFT GBWCPLPP

WYSZUKAJ BANKOMAT

WYSZUKAJ PLACÓWKI / ODDZIAŁY

NEWSLETTER BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Adres e-mail